THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP KHÁC

Cung cấp nhiều thiết bị công nghiệp khác.

Ngoài những sản phẩm chính như cầu trục, Palang, cầu cân điện tử, băng tải chuyền công nghiệp thì chúng tôi còn cung cấp các thiết bị phục vụ cho công nghiệp khác như hệ thống chuyền rửa axit và hệ thống máy lạnh hấp thụ.