Thang nâng và thang máy

Thang nâng hàng, thang máy công nghiệp.v.v..