sàn nâng tự động

Cầu dẫn xe nâng hàng, xe hơi để dễ dàng nâng hạ, bốc xếp hàng hóa.

Có 2 loại chính: cầu dẫn xe nâng cố định và cầu dẫn xe nâng di động.