Palang cầu trục

Sản xuất, cung cấp, lắp đặt , bảo dưỡng các loại Palang cầu trục: palang xích điện và palang cáp điện.

Gồm 2 loại palang thường dùng: palang xích điện và palang cáp điện

Nhà sản xuất

P

Nhãn hiệu palang  WKTO & KITO
Phân loại  - palang xích điện
- palang cáp điện
Tải trọng nâng Dựa vào yêu cầu của khách hàng. Đơn vị: tấn(t) Chiều cao nâng Dựa vào yêu cầu của khách hàng. Đơn vị: m