Nguyên lí làm việc của cầu cân điện tử

21/07/2017 03:02

Nguyên lí hoạt động cầu cân điện tử

Phù hợp sử dụng để cân hàng hóa trong xưởng, thao tác với hệ thống đơn giản. Điều quan trọng nhất của thiết bị này là bộ phận cảm biến lực, vì mức độ sử dụng thường xuyên do đó để không gây tổn thất cho công ty về lâu dài, khách hàng nên chọn nhà cung cấp uy tín trong lĩnh vực này.

- Mã hóa bằng tín hiệu Analog: khi hàng hóa được đặt lên bàn cân, dưới tác dụng của trọng lực làm cảm biến (load cell) bị biến dạng đàn hồi, khiến cho một máy đo sức căng gắn bộ phận kháng trở bị mất cân bằng, khi đó phần mất cân bằng ta thu được tương ứng trọng lượng của vật cân với tín hiệu điện đầu ra. Bộ phóng đại và bộ chuyển đổi A/D có nhiệm vụ chuyển tín hiệu analog thành tín hiệu điện tử, sau đó thông qua bộ vi xử lí trung tâm (CPU) trực tiếp xuất các dữ liệu số. Nếu màn hình hiển thị có kết nối với máy tính hoặc máy in thì tín hiệu cũng sẽ đồng thời được hiển thị tại các thiết bị trên để taọ thành hệ thống quản lí hoàn chỉnh.
- Kĩ thuật số: khi vật cần được đặt lên bàn cân, dưới tác dụng của trọng lực làm cảm biến (load cell) bị biến dạng đàn hồi, khiến cho một máy đo sức căng gắn bộ phận kháng trở bị mất cân bằng, khi đó phần mất cân bằng ta thu được tương ứng trọng lượng của vật cân với tín hiệu điện đầu ra, sau đó dữ liệu thu được được xử lí qua các thiết bị điện tử trong thiết bị cảm biến (load cell) như bộ phóng đại, bộ chuyển đổi A/D và bộ vi xử lí trung tâm (CPU) để xuất ra các dữ liệu số. Các dữ liệu số của bộ cảm ứng (load cell) được hộp kết nối chuyển đến màn hình hiển thị và trực tiếp hiển thị kết quả cân.