Hoist and Components

Provide all of service about Electric Hoist: Electric Chain Hoist and Electric Wire Hoist

There are two types commonly used: electric chain hoist and electric wire hoist.

 

Nhà sản xuất

P

Nhãn hiệu palang  WKTO & KITO
Phân loại  - palang xích điện
- palang cáp điện
Tải trọng nâng Dựa vào yêu cầu của khách hàng. Đơn vị: tấn(t) Chiều cao nâng Dựa vào yêu cầu của khách hàng. Đơn vị: m