Dự án thành công

Lắp đặt thành công cầu trục cho công ty Loctek Việt Nam

Mr Quang_xưởng trưởng công ty Loctek Việt Nam chia sẻ với chúng tôi về việc vận hành 2 cầu trục 5T tại xưởng: Cầu trục vận hành ổn định, Palang hoạt động ổn định và êm hầu như không nghe tiếng ồn từ cầu trục. 

Lắp đặt thành công cầu trục tại tỉnh Tiền Giang

Lắp đặt thành công cầu trục tại tỉnh Tiền Giang

Lắp đặt cầu cân điện tử 80T tại ông ty TNHH Giấy Minh Hưng

Lắp đặt cầu cân điện tử 80T tại ông ty TNHH Giấy Minh Hưng

Lắp cầu trục tổ hợp KBK tại công ty Borg Warner

Lắp cầu trục tổ hợp KBK tại công ty Borg Warner

Lắp đặt cầu trục dầm đôi tại công ty Fulton Hoa Kì

Lắp đặt cầu trục dầm đôi tại công ty Fulton Hoa Kì

Lắp đặt cầu trục dầm đôi 10T tại công ty HK (Trung Quốc)

Lắp đặt cầu trục dầm đôi 10T tại công ty HK (Trung Quốc)

Lắp đặt cầu trục KBK thành công tại công ty HAMMER Đài Loan

Lắp đặt cầu trục KBK thành công tại công ty HAMMER Đài Loan