Cầu Trục

Xem chi tiết cầu trục dưới đây

Cầu trục dầm đơn, cầu trục dầm đôi, cầu trục quay, cầu trục tổng hợp KBK và monorail.v.v. Sử dụng rộng rãi để nâng hạ, di dời vật nặng, hàng hóa trong nhà xưởng.

Nhà sản xuất

P

Nhãn hiệu  HIRO
Phân loại  - Cầu trục dầm: dầm đôi, dầm đơn.
- Cầu trục quay
- Cầu trục tổ hợp KBK
- Cầu trục treo tường
Khẩu độ Dựa vào yêu cầu của khách hàng Chiều cao nâng Dựa vào yêu cầu của khách hàng